Zadanie 3 - Poznawanie różnych rodzajów i stylów komunikacji

Cele operacyjne -Dzieci:

  • odróżniają komunikaty formalne i nieformalne;
  • potrafią formułować komunikaty za pomocą różnych środków wyrazu;
  • wiedzą, że można komunikować się nie tylko słowami, a także gestem, obrazem czy dźwiękiem.

 

Dzisiaj na zajęciach poznawaliśmy różne sposoby  i zasady komunikowania się z innymi osobami.  Na początku  rozróżnialiśmy komunikaty formalne, które stosujemy w rozmowach z dorosłymi od komunikatów nieformalnych, których używamy między sobą. Dowiedzieliśmy się też, że w komunikacji  oprócz słów ważne są gesty, obrazy lub dźwięki.  Na dzisiejszych zajęciach naszą ulubioną formą komunikacji  były gesty i  dźwięk. A ponieważ dobra komunikacja z innymi  to ważna sprawa, zawsze musimy pamiętać o tym, byśmy byli grzeczni i kulturalni w rozmowie z innymi oraz żebyśmy umieli słuchać innych.