Zadanie 2 - Wrażliwość na emocje innych jest również ważna w mediach

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, czym są emocje i potrafią podać ich przykłady;
  • wiedzą, że komunikat bezpośredni i nadany za pomocą mediów może wywołać u odbiorcy różne emocje;
  • rozumieją, że komunikacja za pomocą mediów to także komunikacja między osobami, którym należy się szacunek.

 

Dzisiejsze zajęcia Mega Misji były bardzo emocjonujące, bo chodziło o emocje. Pani przygotowała dla nas wiele plansz przedstawiających emocje, które towarzyszą ludziom podczas różnych okazji. Następnie mieliśmy za zadanie przedstawiać różne uczucia oraz je odgadywać i co się okazało nie było to bardzo trudne. Bez kłopotów potrafiliśmy również nazywać emocje, kiedy tylko słyszeliśmy wypowiedzi innych. Wiemy po tych zajęciach, że emocje można pokazać gestem, wyrazem twarzy, głosem oraz całym sobą. Pouczające było zadanie, podczas którego rysowaliśmy to, jak się dziś czujemy oraz musieliśmy skomentować symbolicznie rysunek innych. Z bijącym sercem odczytywaliśmy komentarze innych na swojej pracy. Teraz już wiemy, że nasz komentarz wywołuje emocje u innych i lepiej, np. w internecie nic nie pisać niż pisać negatywne komentarze innym, bo robimy tym przykrość.