Zadanie 2 - Odróżnianie opinii od faktu

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, co to jest opinia;
  • potrafią wyrazić opinię;
  • wiedzą, co to znaczy, że ktoś ma inny gust.

 

Dzisiaj pomagaliśmy bliźniakom Julce i Kubie odróżniać opinie od faktów. Nauczyliśmy się, że każdy może mieć inny gust lub inne zdanie na dany temat. Najważniejsze jest jednak to, abyśmy szanowali opinie innych osób, a swoje zdanie umieli wyrażać w sposób kulturalny i grzeczny.