Zadanie 1 - Zasady dobrej fotografii

Cele operacyjne - Dzieci:

  • znają podstawowe zasady poprawnej kompozycji, zasadę trójpodziału kadru w fotografii i techniki robienia zdjęć,
  • potrafią wyrazić swoją opinię na temat danego zdjęcia,
  • potrafią zrobić zdjęcia za pomocą odpowiedniego sprzętu lub/i oprogramowania.

Dzisiaj na zajęciach dużo się działo, odkrywaliśmy tajniki robienia dobrych zdjęć. Na początek okazało się, ze prawie wszyscy lubimy robić zdjęcia, a niektórzy z nas trochę na ten temat wiedzą. Potrafiliśmy  np. powiedzieć, co to jest kompozycja symetryczna i niesymetryczna, trafnie też odgadliśmy, co oznacza perspektywa z lotu ptaka i „na wprost”. Pani wytłumaczyła nam jeszcze inne pojęcia związane z fotografią np. co to jest kadr lub perspektywa żabia. Później pracując w grupach rozpoznawaliśmy zdjęcia udane i „nieudane”, tworzyliśmy różne kompozycje ze zgromadzonych przedmiotów, oraz robiliśmy zdjęcia z trzech poznanych perspektyw. Od tej pory, znając już niezbędnik dobrego fotografowania mamy nadzieję, że nasze zdjęcia będą zawsze „udane”.