Zadanie 1 - Psotnik w telewizji

Cele operacyjne - Dzieci:

  • znają podstawowe funkcje komunikatów medialnych (informacyjną i rozrywkową);
  • wiedzą, czym charakteryzują się programy rozrywkowe i informacyjne;
  • potrafią je rozróżnić i podać przykłady obydwu typów programów.

 

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o tym po co oglądamy telewizję? Wspólnie stwierdziliśmy, że oglądamy jakiś program dla rozrywki i dobrej zabawy lub dla zdobycia wiadomości i potrzebnych informacji. Odgrywaliśmy też scenki

z przykładowego programu informacyjnego i rozrywkowego i rozmawialiśmy o tym, czym charakteryzują się te dwa rodzaje programów. Losując nazwy gatunków programów TV dopasowywaliśmy je do ich funkcji - rozrywkowej bądź informacyjnej. Na zakończenie, aby nie zgubić się w gąszczu telewizyjnych propozycji szukaliśmy

w programie telewizyjnym programów informacyjnych i rozrywkowych przeznaczonych dla dzieci.