Zadanie 1 - Na czym polega programowanie?

Cele operacyjne - Uczeń powinien:

  • podejmować próbę zdefiniowania słów: „programowanie”, „kodowanie”,
  • potrafią nazwać najważniejsze źródła, z których korzystają;
  • opowiedzieć, jak należy formułować polecenia wysyłane komputerowi (program komputerowy),
  • z pomocą nauczyciela rozwiązywać zagadki logiczne, wprowadzające do nauki kodowania.

 

Po przerwie związanej ze świętami wracamy do pracy przy Mega Misji. Bardzo się ucieszyliśmy, że nauczymy się programować. Naszym zadaniem było stworzenie robota, nazwanie go, a następnie napisanie dla niego programu. Chcieliśmy żeby nasze roboty myły zęby oraz chodziły do szkoły. Nauczyliśmy się też jak programować, żeby robot inaczej robił coś w tygodniu, a inaczej w weekendy. Udało się to wszystko, choć potrzebowaliśmy trochę czasu żeby zrozumieć na czym to polega.