Zadanie 1 - Kuba i Julka bronią swoich praw

Cele operacyjne - dzieci:

  • wiedzą, czym jest prawo;
  • wiedzą, jakie są prawa dziecka;
  • potrafią określić, z czym wiąże się prawo do informacji.

 

Temat dzisiejszych zajęć był zaszyfrowany, ale my bez problemu poradziliśmy sobie

z tym zadaniem.   Rozszyfrowaliśmy, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym czym jest prawo, a także o prawach dziecka. Niektóre prawa dziecka znaliśmy doskonale

np. o  prawie do zabawy i odpoczynku wiedzieliśmy wszyscy, a  z innymi prawami  zapoznała nas pani, czytając nam wierszyk „Dziecięce prawa”. Dzisiaj dłużej rozmawialiśmy o prawie dzieci do informacji, i według nas powiedzenie „dzieci i ryby głosu nie mają” jest nieprawdziwe. Mówiliśmy też o tym, że każdy powinien znać swoje prawa, ale musimy pamiętać, że inni też mają takie same prawa i należy je nawzajem szanować.