Zadanie 1 - Komunikacja

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, co to jest komunikat;
  • wiedzą, że do komunikacji potrzebni są nadawcy i odbiorcy komunikatów;
  • potrafią wskazać media, które dają możliwość wielokrotnego odtworzenia nadawanego komunikatu oraz te, w których pojawi się on w danej formie jedynie raz

 

Na dzisiejszej Mega Misji mówiliśmy o komunikacji i tworzyliśmy mapę myśli z czym kojarzy nam się słowo komunikat.  Następnie podzieliliśmy się na nadawców

i odbiorców komunikatu i za pomocą „kubeczkowych telefonów”, które sami zrobiliśmy, przesyłaliśmy sobie różne informacje – komunikaty. W dalszej części zajęć pani poprosiła nas abyśmy narysowali kilka rodzajów mediów, które wysyłają do nas komunikaty np. TV, gazeta, komputer (Internet).  Po narysowaniu ich mieliśmy się zastanowić, które media pozwalają na wielokrotne odtworzenie komunikatu, 

a w których możemy spotkać tylko raz nadany komunikat. Dyskusja była burzliwa, ale każdy umiał obronić swojego zdania. Wiemy już, że są media, które dają możliwość wielokrotnego odtworzenia nadawanego komunikatu oraz te,

w których pojawi się on w danej formie jedynie raz.