Zadanie 1 - Jak prawidłowo przygotować komputer

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, jak przygotować stanowisko pracy z komputerem;
  • wiedzą, że należy dbać o włączanie i wyłączanie urządzeń komputerowych stosownie do potrzeb oraz potrafią zadbać o zapewnienie zasilania sprzętu komputerowego.

 

Dzisiaj na zajęciach rozmawialiśmy o tym jak prawidłowo przygotować stanowisko pracy z komputerem (np.  ważne jest to aby dobrać odpowiednią wysokość stolika

i krzesełka), mówiliśmy  jak dbać o właściwą postawę ciała (siedzieć z wyprostowanym nogami opartymi o podłogę), oraz co należy zrobić, aby bezpiecznie korzystać

z komputera i innych urządzeń jak np. tablet czy laptop (np. wcześniej podłączyć urządzenie do gniazdka aby zadbać o naładowanie baterii ). Wiemy też, że powinno się wyłączać z sieci te urządzenia, z których nie korzystamy.  Po tej rozmowie stworzyliśmy listę porad, których powinniśmy przestrzegać przystępując do pracy z komputerem.  To były bardzo pouczające zajęcia.