Razem w pełni sprawni

 

 

Liderem projektu jest Fundacja "Promyk Słońca" we Wrocławiu. Celem projektu jest uwrażliwienie nauczycieli, rodziców i dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w różnych warsztatach podczas których uczą się:

  • jak stać się nowoczesną szkołą - przyjazną osobom niepełnosprawnym,
  • jak przezwyciężać obawy i zahamowania uczniów przed niepełnosprawnością,
  • jak budować system wsparcia i pomocy dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej,
  • jak pracować z zespołem zróżnicowanym pod względem potrzeb i możliwości edukacyjnych,
  • jak radzić sobie z presją społeczną wywieraną na szkoły przez rodziców, władze oświatowe, władze lokalne, media etc.

Efektem warsztatów jest realizowany w szkole projekt uwrażliwiający na obecność

i potrzeby osób z niepełnosprawnością.