Plan lekcji

Rok szkolny 2016/2017

Lekcja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  1.  

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

gim. korekcyjna

  1.  

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wf – Mały Mistrz

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

  1.  

wf

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

  1.  

edukacja wczesnoszkolna

j. niemiecki

edukacja wczesnoszkolna

edukacja  wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

  1.  

zaj. kk/świetlica

wf

j. angielski

edukacja  wczesnoszkolna

zaj. kk/zaj. z pedagogiem

  1.  

chór/świetlica

koło infor.

religia

j. angielski

 

  1.  

 

tańce

SKS

 

 

 

e. wczesnoszkolna – edukacja wczesnoszkolna (język polski, matematyka, przyroda, technika, muzyka, platyka, e. społeczna)

gim. Korekcyjna – gimnastyka korekcyjna

wf- wychowanie fizyczne

zaj. kk – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

SKS – zajęcia sportowe łączone z klasą III

koło infor. – koło informatyczne - realizacja programu Mega Misja

zaj. z ped. – zajęcia z panią pedagog Ewą Szymajdą